Data lotu: 1945-09-08

Typ samolotu: Li 2

Destynacja od: France, Paryż

Destynacja do: Poland, Warszawa

Stempel nadawczy: PORNICHET 18* 8-9 55 LOIRE-INFRE

Stempel odbiorczy: WARSZAWA 2 18.IX.45.14 *f*

Uwagi: Przewóz poczty samolotami obsługiwanymi
przez Oddział Lotnictwa Cywilnego przy Dowódcy
Lotnictwa WP stempel cenzury wojskowej 1573