Data lotu: 1949-06-24

Typ samolotu: DOUGLAS DC 3 (C 47B) SP-LCE

Destynacja od: ,

Destynacja do: Belgium, Bruksela

Stempel nadawczy: WARSZAWA 23.-6.49.10  SJ 

Stempel odbiorczy: brak